Pregledavate kategoriju KrunoslavHusak

Ruby skripta za EUdict

ruby

EUdict (European dictionary ili Europski rječnik) je skup više online rječnika za jezike koji se govore u Europskoj uniji. Ako koristite EUdict često, onda bi Vam mogla dobro doći slijedeća skripta s kojom možete koristiti EUdict i u komandnoj liniji (CLI).

Procitaj cijelu novost