ALSA update

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži

ALSA update

Ukoliko imate problema sa zvukom poželjno je izvršiti ALSA update jer se alsa konstantno razvija i stalno uvodi podršku za različite čipove zvučni kartica, a može proći prilično dosta vremena dok nove verzije uđu u Ubuntu repozitorij.

Slijedeće upute se neće miješati sa paketnom strukturom Ubuntu distribucije, one zapravo daju bolju funkcionalnost postojećih kernel modula.

Instalacija potrebnih alata i kernel headera

sudo aptitude install build-essential libncurses-dev gettext xmlto xmltoman linux-headers-`uname -r`

Potrebno je skinuti najnovije verzije sa stranice http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

  • alsa-driver
  • alsa-lib
  • alsa-utils

Prilikom pisanja ovog članka pretpostavit ću da sve skidate u Desktop direktorij. Nakon što skinete potrebne stvari izvršite sljedeće naredbe u terminalu

sudo mkdir -p /usr/src/alsa
cd /usr/src/alsa
sudo cp ~/Desktop/alsa* .
sudo tar xjf alsa-driver*.bz2
sudo tar xjf alsa-lib*.tar.bz2
sudo tar xjf alsa-utils*.tar.bz2

Slijedeći korak je kompajliranje i instaliranje ALSA drivera

cd alsa-driver*
sudo ./configure --with-cards=hda-intel --with-kernel=/usr/src/linux-headers-$(uname -r)
sudo make
sudo make install

NAPOMENA: ./configure pokazuje grešku u Ubuntu 8.10 na kernelu 2.6.27-7, ali će raditi ako se instalira paket linux-source i makne opcija --with-kernel te izvrši samo naredba: sudo ./configure --with-cards=hda-intel

JOŠ NEŠTO: ovdje je postavljen primjer za kartice koje podržava driver hda-intel. Ukoliko to nije driver za vašu karticu postavite --with-cards=<driver za vašu karticu>

Kompajliranje i instaliranje alsa-lib

cd ../alsa-lib*
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Kompajliranje i instaliranje alsa-utils

sudo apt-get install libncurses5-dev
cd ../alsa-utils*
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Ako je sve prošlo bez grešaka potrebno je izvršiti restart!