AWStats

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži

Instalacija AWStats - Advanced Web Statistics

AWStats je napredni log analizator koji čita vaš apache log i iz njega generira statistike posjećenosti.

Instalacija

AWStats je dostupan u Ubuntu repozitorijima i instalira se pomoću sljedeće naredbe

sudo apt-get install awstats

Konfiguracija

Prvo morate kreirati awstats.conf datoteku za vašu domenu

sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.vasa.domena.conf

Zatim morate editirati tu datoteku sa vašim specifičnim podatcima. Glanve promjene su:

LogFile=”/putanja/do/loga/vase/domene/access.log”
LogFormat=1 (ovo će vam dati detaljnije statistike)
SiteDomain=”vasa.domena”
HostAliases=”www.vasa.domena localhost 127.0.0.1″

Kad ste to učinili morate kreirati početne statistike

sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=vasa.domena -update

Ovisno o veličini vaših logova ovo može trajati od par sekundi do par sati

Konfiguracija Apache2 za prikazivanje statistika

Da bi se statistike prikazale morate konfigurirati apache za to. Jedan od načina je kreiranje awstastdatoteke u /etc/apache2/conf.d/ direktoriju. Datoteka ima sljedeći sadržaj.

Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Zatim morate učitati tu datoteku u apache putem sljedeće naredbe

sudo /etc/init.d/apache2 reload

Sad bi trebali moći pristupiti vašim statistikama na svojim stranicama.

http://vasa.domena/awstats/awstats.pl

Redovito ažuriranje vaših statistika

Ako želite redovito ažurirati vaše statistike morate to redovito raditi, a jedan od načina je putem cron opcije. Jedan od načina kako to postići je uređivanje /etc/cron.d/awstats datoteke

sudo pico /etc/cron.d/awstats

Na kraj postojeće datoteke dodajte sljedeći dio koda

50 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=vasa.domena -update >/dev/null

Ovim postupkom sustav će svaki sat u 50 minuta(12:50, 13:50, ...) generirati vaše statistike. Još samo morate učitati promjene u cron pomoću sljedeće naredbe.

sudo /etc/init.d/cron reload

Za više informacija o vremenima izvršavanja pogledajte sintaksu cron i crontab naredbi.