GIMP

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži

GIMP (GNU Image Manipulation Program) je multiplatformski OpenSource program za obradu rasterske grafike.
Današnja verzija ovog programa može se izjednačiti sa komercijalnim programima iste namjene.

Kratki povijesni razvoj

  • 1995. godine dvojica studenata (Spencer Kimball i Peter Mattis) sa sveučilišta Berkeley, umjesto pisanja prevodioca sheme/lips za profesora, odlučila su svoje znanje upotrijebiti u pisanju programa za obradu bitmapiranih slika. Program nazivaju "General Image Manipulation Program" (GIMP)
  • u siječnju 1996. godine izdana je prva javna verzija. GIMP 0.54 je imao dosta ugrađenih alata (osnovni alati za crtanje i operacije nad kanalima, kao i opoziv operacije (Undo) – što u to doba drugi programi ove namjene nisu imali), te podršku za dodatke (plug-in)
  • Peter Mattis uviđa probleme sa Motif-om, te u drugoj polovici 1996. pristupa razvoju vlastite grafičke osnove. Dvije glavne komponente nazvao je GTK (Gimp Tool Kit) i GDM (Gimp Drawing Kit). GTK kasnije postaje osnova i za mnoge druge projekte kao što je GNOME.
  • ubrzo nakon pojave GTK-a došlo je do promjene naziva GIMP-a iz tadašnjeg "General Image Manipulation Program" u "GNU Image Manipulation Program" koje nosi i danas
  • razvija se GIMP 0.6x koji je eksperimentalan i dosta neupotrebljiv, no pored toga dobiva nove mogućnosti - rad sa slojevima, automatizacija pomoću skripti, dobro osmišljene transformacije
  • 26. veljače, 1997. godine izlazi GIMP 0.99, također je objavljena i nova verzija GTK/GDK nazvana GTK+ 2.0
  • 09. lipnja, 1997. godine Spencer Kimball i Peter Mattis objavljuju svoju posljednju verziju GIMP 0.99.10., nakon čega napuštaju projekt.
  • 05. lipnja 1998. godine u 17:17 po srednje europskom vremenu, objavljena je nova verzija GIMP programa, verzija 1.0. Bio je to dovoljno stabilan program koji se mogao nositi i sa profesionalnim zahtjevima obrade rasterske grafike.
  • 23. ožujka, 2004. godine javnosti je objavljena verzija 2.0

U trenutku pisanja ovog teksta aktualna stabilna verzija je 2.6.11, dok je nestabilna verzija 2.7.2. GIMP 2.8 zbog problema u razvoju kasni, te se planira izlaženje pred kraj godine.

Poveznice