Konverzija (.ape u .flac - .flac u .mp3)

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži

Konverzija (.ape u .flac - .flac u .mp3)

Uvod

Ako ste u situaciji da ste jedva našli neku glazbenu datoteku koja vam treba, a neki "entuzijast" ju je enkodirao u .ape format, evo kako to prebaciti u .mp3 format, koji je ipak normalniji i primjereniji svakodnevnoj upotrebi. Također, ako iz .flac formata želite dobiti .mp3 - na pravom ste mjestu.

Lossless i Lossy audio kompresija

Kompresijom (enkodiranjem) u neki od "Lossless" audio kodeka, datoteka ne gubi na kvaliteti. To znači da ako je netko originalni CD "zapakirao" u .ape format - kvaliteta zvuka između CD-a i istog tog CD-a u .ape formatu ostaje identična. Tehnički gledano, zvuk se kopira bit po bit, i složenim algoritmom se kompresira (sažima) s ciljem da se finalnoj datoteci smanji veličina, bez gubitka kvalitete. Nakon dekompresije (dekodiranja) - tj. kad "otpakiramo" datoteku uz pomoć odgovarajućeg dekodera, dobijemo natrag identičnu kopiju CD-a.

Ako želimo promjeniti format audio datoteci koja je kompresirana Lossless kodekom, a zadržati originalnu kvalitetu zvuka, datoteku možemo dekodirati pa ponovno enkodirati nekim drugim kodekom (rekodirati) dokle god su u igri "Lossless" kodeci. U trenutku kada datoteku iz "Lossless" formata (.ape, .flac) prebacimo u neki drugi koristeći "Lossy" kodeke npr .mp3, .ogg, nepovratno gubimo na kvaliteti zvuka. "Lossy" enkodiranje, izbacuje određene frekvencije iz audio zapisa s ciljem smanjenja veličine datoteke. Kako se svaki zvuk sastoji od frekvencija, izbacivanjem istih gubi se na kvaliteti. Naravno, ovo je vrlo, vrlo skraćeno objašnjenje, ali generalno - to je to :)

  • Datoteke s nastavkom .ape - su audio datoteke kompresirane "Monkey's Audio" kodekom. (Lossless)
  • Datoteke s nastavkom .flac - su audio datoteke kompresirane često korištenim "Free Lossless Audio" kodekom (Lossless)
  • Datoteke poput .mp3, .ogg - su audio datoteke kompresirane "Lossy" kodecima

Ok, idemo na praktični dio.

Instalacija

Pošto nisam uspio pronaći direktan način prebacivanja .ape u .mp3, prvo ćemo .ape prebaciti u .flac, zatim .flac u .mp3. Instalirajmo prvo sve potrebne encodere, dekodere i programe...

Instalirajmo "mac" (Monkey's Audio for Ubuntu 6.10) - no fear, ova verzija savršeno radi na Intrepidu.

ili ako volite sami kompajlirati, source se može pronaći ovdje: http://supermmx.org/download/linux/mac/mac-3.99-u4-b5.tar.gz
("mac" ovisi o paketu "nasm" (General-purpose x86 assembler))

Instalirajmo "flac":

sudo apt-get install flac

Instalirajmo "shntool":

sudo apt-get install shntool

Instalirajmo "lame":

sudo apt-get install lame

Konverzija .ape u .flac

U Terminalu, odnavigiramo u direktorij gdje je "fajl.ape" ili "vise_fajlova.ape" i izvršimo konverziju:

shntool conv -o flac *.ape

ili

shnconv -o flac *.ape

(.ape je "Lossless", .flac je "Lossles" - rezultat je "Lossles")

Konverzija .flac u .mp3

U Terminalu, odnavigiramo u direktorij gdje je "fajl.flac" i izvršimo konverziju:

flac -cd Ime_fajla.flac | lame -h -b 192 - Ime_fajla.mp3

(44.1 kHz 192 kbps j-stereo MPEG-1 Layer III (7.3x) qval=2)

ili

flac -cd Ime_fajla.flac | lame -h - Ime_fajla.mp3

(44.1 kHz 128 kbps j-stereo MPEG-1 Layer III (11x) qval=2)
(.flac je "Lossles", .mp3 je "Lossy" - rezultat je "Lossy")


Navedene opcije "lame" naredbe su moj osobni izbor. Naravno, ako zelite drugaciju kvalitetu .mp3 fajlova, proučite dokumentaciju za "lame"

lame --help

i

man lame

Dva načina konverzije audio datoteka

1. Nautilus-script-audio-convert

sudo apt-get install mpg321 vorbis-tools

zatim u synapticu instaliramo nautilus-script-manager i nautilus-script-audio-convert.Nakon instalacije nautilus-script-audio-convert-a desnim kilikom na paket i vidjeti će se paketi predloženi za instalaciju.Instalirajte ih sve.Nakon toga u terminalu

nautilus-script-manager enable ConvertAudioFile

Desnim klikom na audio file i pod skripte ćete vidjeti opciju ConvertAudioFile.Izaberite u koji format želite konvertirati.

2.pacpl

Paket pacpl nalazi se unverse repozitoriju te ga možete instalirati kroz synaptic.Više o samom paketu možete doznati ovdje

Ako koristite Amarok ili Konqueror tada ćete imati i grafičko sučelje za pacpl.Ako nemate i ne želite te programe instalirati,tada ćete morati koristitit terminal za rad sa pacpl paketom.O integraciji s Amarokom i Konquerorom,te o radu u terminalu možete pročitati ovdje.